ریاضیات و آمار

url
/engineering/math

دانلود نرم افزار IBM SPSS Statistics 25.0 HF001 - نرم افزار تحلیل آماری

Submitted by ansar on س, 11/03/1396 - 12:10

SPSS مخفف Statistical Package for the Social Sciences و به‌ معنی بسته‌ی آماری برای علوم اجتماعی است؛ SPSS Statistics یک نرم افزار قدرتمند برای تجزیه و تحلیل آماری

دانلود SAS 9.4 M3 license 2018 x86/x64 - نرم افزار تجزیه و تحلیل محاسبات آماری

Submitted by ansar on ی, 09/19/1396 - 14:53

 نرم افزار SAS  یک نرم افزار قدرتمند آماری مخفف Statistical Analysis System و به‌معنی سامانه‌ی تجزیه و تحلیل آماری است.

Subscribe to ریاضیات و آمار